Zarząd Koła

prezes Koła – kol. Jan Bartoszewicz

łowczy koła – kol. Edward Makówka

skarbnik koła – kol. Władysław Ziółek

sekretarz koła – kol. Marcin Stachowiak

członek zarządu – kol. Zbigniew Kordus

członek zarządu – kol. Barbara Wawrzyniak

członek zarządu – kol. Paula Sarata


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – kol. Andrzej Jankowski

kol. Krystian Polański

kol. Christof Maron

kol. Patryk Kubiczek


Gospodarze obwodów

kol. Zbigniew Kordus – obwód nr 417

kol. Władysław Matkowski – obwód nr 223

kol. Stanisław Kozioł – obwód nr 250

kol. Arnold Kubasik – obwód nr 166


Komisja wyceny szkód łowieckich

kol. Patryk Kubiczek,

kol. Stanisław Kozioł,

kol. Wiesław Koncewicz

kol. Włodzimierz Matkowski,

kol. Sylweriusz Skwara

Zespół strażników łowieckich Koła

kol. Krzysztof Świtalski – obwód 417

kol. Marek Juskowiak – obwód 417