Wojskowe Koło Łowieckie nr 418 ,,Widawa” we Wrocławiu, tworzą ludzie, których wspólną pasją jest łowiectwo.

Nasza strona poświęcona jest zamiłowaniu do polowania oraz dbaniu o ojczystą przyrodę.