W roku 2018 do grona myśliwych dołączyli:

  • Kol. Paula SARATA
  • Kol. Manuel KUBASIK

Oboje, w obecności kilkudziesięciu myśliwych, zadeklarowali przestrzegać zasad ujętych w niżej przedstawionym tekście roty.

,,Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście:

– przestrzegać sumiennie praw łowieckich,
– postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
– zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,
– chronić przyrodę ojczystą,
– dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.”


Ślubowanie Pauli SARATA przyjął kol. Mariusz KOWALEWICZ, a Manuela KUBASIKA – kol. Jan BARTOSZEWICZ