Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Informujemy, że działając zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia członków naszego Koła z dnia 8 września 2019 r., podjęliśmy próbę, zorganizowania obchodów uroczystości jubileuszowych w terminie ustalonym na dzień 10 listopada 2019 r.

W trakcie realizacji zadań stwierdzono, że ranga i powaga przedsięwzięcia wymaga dłuższego okresu przygotowań.

Po ustaleniu listy gości, przewidzianych do zaproszenia, okazało się że osoby sprawujące ważne funkcje w organach administracji publicznej gmin miejskich (prezydenci), w samorządach województw (marszałkowie), w urzędach związanych z zarządzaniem jednostkami administracyjnymi (starostwach), izbach rolniczych, dowódcy jednostek organizacyjnych wojska (Komendant ? Rektor Akademii Wojsk Lądowych, Dowódca Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych) ale też pracownicy Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych i in., funkcjonują na podstawie planów sporządzanych w roku poprzedzającym realizację przedsięwzięć. Zaproszenia wysłane ?na ostatnią chwilę? mogły by być odebrane jako, niestosowne.

Wobec powyższego Komitet organizacyjny proponuje nowy termin, uwzględniający względnie realne  możliwości przygotowania obchodów jubileuszowych na dzień 18 kwietnia 2020 r. Uroczystość odbędzie się w restauracji ,,Niezły Młyn? przy ulicy Zwolińskiej 7 w Czeszowie (www.niezlymlyn.pl).

            Komitet organizacyjny ma nadzieję, że do tego czasu Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie rozpatrzy pozytywnie nasze wnioski.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

   Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego     

                                   Paula Sarata