Powierzchnia obwodu: 5321 ha

Udział gruntów leśnych: 1009 ha