Powierzchnia obwodu: 5680 ha

Udział gruntów leśnych: 289 ha