Powierzchnia obwodu: 3853 ha

Udział gruntów leśnych: 429 ha