Powierzchnia obwodu: 3265 ha

Udział gruntów leśnych: 227 ha