OBWODY ŁOWIECKIE DZIERŻAWIONE PRZEZ KOŁO:

OBWÓD nr 166 – POLIGON- RAKÓW

OBWÓD nr 223 – KĄTY WROCŁAWSKIE

OBWÓD nr 250 – KRÓLIKOWICE

OBWÓD nr 417 – JEŻEWO