займ на карту займ на карту срочно без отказа

Historia koła

 

Powstanie WKŁ nr 418 „WIDAWA”  wiąże się ściśle z historią Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1   i następnie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu).

Koło powstało w 1949 r. i przyjęło nazwę Wojskowy Klub Myśliwski „Widawa”. Członkami koła byli oficerowie i podoficerowie OSP nr 1.

Z uwagi na brak własnych obwodów łowieckich, zezwolenia na polowania wydawane były przez dyrekcję PGR i Lasów Państwowych. Obecną nazwę koło przyjęło w 1950 r. Dwa lata później koło podporządkowane zostało Wojskowemu Związkowi Łowieckiemu – sekcji PZŁ, który następnie rozformowano, a koła wojskowe podporządkowano bezpośrednio pod PZŁ.

W latach 1952-1954 Koło dysponowało obwodem łowieckim nr 83 i liczyło 10 -12 członków. Dzięki staraniom kol. Jerzego Gębala i kol. Karola Hena Koło nasze wydzierżawiło obwody w gminie Katy Wrocławskie i Borek Wielkopolski.

Obecnie Koło liczy 76 członków macierzystych 5 niemacierzystych oraz 7 kandydatów.

W 1986 roku na staż kandydacki do Koła przyjęto pierwszą kobietę – kol. Barbarę Wawrzyniak, która dołączyła do grona myśliwych w 1987 roku. W roku XXXX do  naszych szeregów dołączyła druga „Diana” –  kol. Aurelia Kordus.