Powstanie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 418 „WIDAWA”  wiąże się ściśle z historią Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1   i następnie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu (później była to Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, a obecnie Akademia Wojsk Lądowych).

Koło powstało w 1949 r. i przyjęło nazwę Wojskowy Klub Myśliwski „Widawa”. Członkami koła byli oficerowie i podoficerowie OSP nr 1.

Z uwagi na brak własnych obwodów łowieckich, zezwolenia na polowania wydawane były przez dyrekcję PGR i Lasów Państwowych. Obecną nazwę koło przyjęło w 1950 r. Dwa lata później koło podporządkowane zostało Wojskowemu Związkowi Łowieckiemu – sekcji PZŁ, który następnie rozformowano, a koła wojskowe podporządkowano bezpośrednio pod PZŁ.

W latach 1952-1954 Koło dysponowało obwodem łowieckim nr 83 i liczyło 10 -12 członków. Dzięki staraniom kol. Jerzego Gębala i kol. Karola Hena, Koło nasze wydzierżawiło obwody w gminie Kąty Wrocławskie i Borek Wielkopolski.

Obecnie Koło liczy 76 członków macierzystych, 5 niemacierzystych oraz 5 kandydatów.

W 1986 roku na staż kandydacki do Koła przyjęto pierwszą kobietę – kol. Barbarę Wawrzyniak, która dołączyła do grona myśliwych w 1987 roku i została Pierwszą Dianą Wojskowego Koła Łowieckiego nr 418 ,,Widawa” Wrocław. Dnia 13.02.2012 roku do  naszych szeregów dołączyła druga „Diana” –  kol. Aurelia Kordus. Natomiast w maju   2018 r. wstąpiła do naszego Koła trzecia ,,Diana” kol. Paula Sarata.