Ślubowanie młodych myśliwych naszego Koła w 2018 roku

W roku 2018 do grona myśliwych dołączyli: Kol. Paula SARATA Kol. Manuel KUBASIK Oboje, w obecności kilkudziesięciu myśliwych, zadeklarowali przestrzegać zasad ujętych w niżej przedstawionym tekście roty. ,,Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście: – przestrzegać sumiennie praw łowieckich, – postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, – zachowywać tradycje polskiego Więcej…

Zjazd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego ,,Borek”

Uczestnictwo WKŁ nr 418 ,,WIDAWA” w działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego ,,Borek”, którego założycielem jest Kol. Bogdan ORDANIK Na zdjęciu, wykonanym w 2018 r. podczas spotkania członków WSP ,,Borek” w Pałacu w Karolewie, widzimy najbardziej aktywnego niegdyś w pracach na rzecz Przyrody i WKŁ nr 418 ,,WIDAWA” członka naszego Koła – Więcej…