Introdukcja bażanta na naszych obwodach

Realizując łowiecką gospodarkę, w dniu 20 marca 2019 roku dokonano introdukcji bażanta w obwodach 250, 223 oraz 166. Do naszego łowiska koledzy z koła łącznie wpuścili 150 sztuk bażantów łownych. Jest to etap zaplanowanego przez koło wieloletniego planu introdukcji bażanta na naszych terenach.

Nowi członkowie Koła

Miło nam poinformować, iż dnia 13 lutego 2019 dołączyło do naszych szeregów dwóch nowych Członków macierzystych, są nimi: Adam Rutkowski oraz Marcin Gendera. Słowami „Darz Bór” witamy was w Kole.

Ślubowanie młodych myśliwych naszego Koła w 2018 roku

W roku 2018 do grona myśliwych dołączyli: Kol. Paula SARATA Kol. Manuel KUBASIK Oboje, w obecności kilkudziesięciu myśliwych, zadeklarowali przestrzegać zasad ujętych w niżej przedstawionym tekście roty. ,,Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście: – przestrzegać sumiennie praw łowieckich, – postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, – zachowywać tradycje polskiego Więcej…