Przesunięcie obchodów 70’lecia Koła na kwiecień 2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Informujemy, że działając zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia członków naszego Koła z dnia 8 września 2019 r., podjęliśmy próbę, zorganizowania obchodów uroczystości jubileuszowych w terminie ustalonym na dzień 10 listopada 2019 r. W trakcie realizacji zadań stwierdzono, że ranga i powaga przedsięwzięcia wymaga dłuższego okresu przygotowań. Więcej…